Institut for Psykoseterapi tilbyder psykoterapeutisk videreuddannelse på specialistniveau til psykologer, læger og andre professionelle behandlere med interesse for psykoterapi med mennesker, der lider af psykoser eller svære personlighedsforstyrrelser.

Psykoterapeutisk behandling af alvorlige sindslidelser kræver specifik viden om psykoterapeutisk teori og metode. De psykoterapeutiske teknikker og håndteringen af rammerne for behandlingen adskiller sig på en række områder fra psykoterapi med andre patientgrupper, og forudsætter viden og indsigt i de temaer og særlige erfaringer og oplevelsesmåder, den psykotiske tilstand giver anledning til.

Instituttets referenceramme er psykodynamisk, herunder nyere tilknytningsteori og udviklingspsykopatologi, og der lægges i uddannelsen vægt på en fleksibel terapeutisk praksis, hvor også aspekter af andre terapeutiske retninger inddrages.

Institut for Psykoseterapi er en professionel, ikke-kommerciel organisation, hvis mål det er gennem uddannelse at udbrede kendskabet til psykologisk behandling af alvorlige sindslidelser samt at bidrage til et højt fagligt niveau i denne behandling.

Det aktuelle uddannelsesforløb er begyndt i august 2022 og slutter i maj 2024. Næste uddannelsesforeløb begynder i januar 2025.