Historie
Institut for Psykoseterapi blev grundlagt i 1999 af overlæge Francisco Alberdi og lektor Susanne Harder. For første gang blev der hermed etableret en egentlig uddannelse i psykoseterapi for professionelle behandlere i Danmark.
I de efterfølgende 10 år gennemførte instituttet i alt fire 2-årige uddannelsesforløb. Francisco Alberdi og Susanne Harder varetog såvel de organisatoriske som de praktiske opgaver i forbindelse med uddannelsen, samtidig med at de var gennemgående undervisere og gruppeledere. Som gæsteundervisere deltog en lang række danske samt flere internationale specialister i psykoseterapi og terapi med svære personlighedsforstyrrelser.

Efter at have ligget stille i nogle år blev uddannelsen i 2012, på initiativ af ISPS-Danmark, genetableret med et justeret og opdateret uddannelsesprogram, og der har siden været gennemført fem 2-årige uddannelsesforløb. Det igangværende 6. uddannelsesforløb afsluttes i maj 2024, og et nyt forløb begynder i januar 2025.

Som noget nyt tilbyder Institut for Psykoseterapi nu også et valgfrit suppleringskursus, der gennemføres sideløbende med den 2-årige uddannelses hovedforløb. Suppleringskurset er målrettet læger, der ønsker godkendelse som specialist i psykoterapi i henhold til Dansk Psykiatrisk Selskabs seneste målbeskrivelse (2024).

Organisation
Institut for Psykoseterapi er en selvstændig organisation, der fungerer økonomisk og praktisk uafhængigt af, men i samarbejde med, ISPS-Danmark (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis). Institut for Psykoseterapi samarbejder endvidere med Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og med Region Hovedstadens Psykiatri.