Historie
Institut for Psykoseterapi blev grundlagt i 1999 af overlæge Francisco Alberdi og lektor Susanne Harder. For første gang blev der hermed etableret en egentlig uddannelse i psykoseterapi for professionelle behandlere i Danmark. I de efterfølgende 10 år gennemførte instituttet i alt fire 2-årige uddannelsesforløb. Francisco Alberdi og Susanne Harder varetog såvel de organisatoriske som de praktiske opgaver i forbindelse med uddannelsen, samtidig med at de var gennemgående undervisere og gruppeledere. Som gæsteundervisere deltog en lang række danske samt flere internationale specialister i psykoseterapi og terapi med svære personlighedsforstyrrelser.

Efter at have ligget stille i nogle år blev uddannelsen, på initiativ af ISPS-Danmark, genetableret i 2012. Uddannelsesprogrammet blev justeret og opdateret, og der blev åbnet mulighed for alene at tilmelde sig uddannelsens basisdel, for derved at tilgodese deltagere med behov for undervisning indenfor en anden teoretisk referenceramme, end den de har som hovedretning i deres psykoterapeutiske uddannelse. Efter genetableringen af uddannelsen har der været gennemført fem 2-årige uddannelsesforløb, hvoraf det seneste er afsluttet i september 2022.

Det igangværende uddannelsesforløb er begyndt i august 2022 og varer til juni 2024. Næste uddannelsesforløb planlægges påbegyndt i efteråret 2024.

Organisation
Institut for Psykoseterapi er en selvstændig organisation, der fungerer økonomisk og praktisk uafhængigt af, men i samarbejde med, ISPS-Danmark (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis). Institut for Psykoseterapi samarbejder endvidere med Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og med Region Hovedstadens Psykiatri.