Institut for Psykoseterapi tilbyder en 2-årig specialistuddannelse i psykodynamisk psykoterapi med psykoser og svære personlighedsforstyrrelser. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer og læger, men også professionelle behandlere fra andre faggrupper kan i et vist omfang (op til 25% af deltagerne) optages på uddannelsen.

Der er tale om en uddannelse på specialistniveau, der er tilrettelagt, så den giver merit til Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i psykoterapi og lever op til kravene til Dansk Psykiatrisk Selskabs specialistuddannelse i psykoterapi.

Uddannelsen tager teoretisk og terapeutisk udgangspunkt i nyere tilgange indenfor psykodynamisk teori og metode.

For at imødekomme kravene til psykoterapeutisk specialistuddannelse for såvel psykologer som læger, er uddannelsen organiseret som et obligatorisk hovedforløb og et valgfrit suppleringskursus.

Hovedforløbet består af i alt 18 moduler med undervisning, diskussion af teoretiske tekster, praktiske øvelser samt supervision. Hvert modul finder sted én weekend om måneden, fredag kl. 14-19.30 og lørdag kl. 9-15.00 i København.
Hovedforløbet omfatter i alt 90 timers undervisning i teori og metode (herunder praktiske øvelser) og 81 timers / 108 sessioners supervision.

Suppleringskurset er en tilkøbsmulighed, der sikrer at uddannelsens samlede timetal lever op til kravene i Dansk Psykiatrisk Selskabs målbeskrivelse for lægers specialistuddannelse i psykoterapi. Suppleringskurset finder sted sideløbende med hovedforløbet og er tilrettelagt som teoretiske heldagskurser samt supervisionssessioner i gruppe. 

Specificerede timetal for hhv. hovedforløb og suppleringskursus kan ses under menupunktet Praktiske oplysninger (link)

Undervisningssproget er dansk/skandinavisk, men en række af forelæsningerne vil foregå på engelsk. Hovedparten af den obligatoriske litteratur er på engelsk.

Tilknyttede lærere og supervisorer 
Professor, dr. med. Bent Rosenbaum og psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ulla Østergaard er instituttets uddannelsesledere. De er begge til stede på alle uddannelsens moduler, hvor de faciliterer oplæg og efterfølgende diskussion samt litteraturdiskussioner og øvelser.

Specialpsykolog, ph.d. Maja Zandersen, specialpsykolog Mette Gravesen-Jensen og klinisk psykolog Rikke Dissing Andersen er instituttets supervisorer, der leder hver sin supervisionsgruppe. Alle er specialister i psykoterapi og under godkendelse som supervisorer i såvel Dansk Psykologforening som Dansk Psykiatrisk Selskab.
Undervisningen varetages i øvrigt af danske og internationale specialister i psykoseterapi og psykoterapi med svære personlighedsforstyrrelser.

Undervisningsprogram og -datoer
Fastlagte datoer og indhold for det igangværende uddannelsesforløb kan ses her på hjemmesiden under menupunktet Undervisningsprogram. 

Datoer og indhold for uddannelsesforløbet 2024-26 er under udarbejdelse og vil fremgå af hjemmesiden her så snart som muligt

Tilmelding
Næste uddannelsesforløb begynder 30. august 2024.

Tilmelding sker ved at sende følgende oplysninger pr. mail til instituttets sekretær Lisbeth Jensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  • Navn og privatadresse
  • Profession og arbejdssted
  • En kort beskrivelse af erfaringer med psykoterapi/samtalebehandling med psykotiske patienter og/eller patienter med svære personlighedsforstyrrelser.
  • Angivelse af, om tilmeldingen alene gælder hovedforløbet eller både hovedforløbet og suppleringskurset. 

Det er en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at man har patienter i psykoterapi og kan fremlægge materiale til supervision, herunder videooptagelser af egne patientsamtaler.