Institut for Psykoseterapi tilbyder en 2-årig videreuddannelse i psykoterapi med psykoser og svære personlighedsforstyrrelser. Uddannelsen henvender sig til psykologer, læger og andre professionelle behandlere med interesse for psykoterapi med alvorlige sindslidelser.

Det drejer sig om en uddannelse på specialistniveau, der er tilrettelagt, så den giver merit til Dansk Psykologforenings og til Dansk Psykiatrisk Selskabs specialistuddannelser i psykoterapi. Uddannelsen tager teoretisk og terapeutisk udgangspunkt i nyere tilgange indenfor psykodynamisk teori og metode.

Uddannelsen består af i alt 18 moduler med undervisning, diskussion af teoretiske tekster, praktiske øvelser samt supervision. Hvert modul finder sted én weekend om måneden, fredag kl. 14-19 og lørdag kl. 9-14.30 i København.

Det to-årige forløb omfatter i alt 90 timers undervisning i teori og metode (herunder praktiske øvelser) og 72 timers supervision.

Der er mulighed for at tilkøbe ekstra supervisionstimer med henblik på opfyldelse af Dansk Psykiatrisk Selskabs krav til specialistuddannelse i psykoterapi. 

Et mindre antal personer fra andre faggrupper end psykologer og læger kan tilmelde sig uddannelsen, såfremt de har interesse i at udøve psykoterapi med mennesker, der lider af psykoser eller svære personlighedsforstyrrelser.

Undervisningssproget er dansk/skandinavisk, men en række af forelæsningerne vil foregå på engelsk. Hovedparten af den obligatoriske litteratur er på engelsk.

Uddannelsen som anden referenceramme
For deltagere, der ønsker at benytte uddannelsen mhp. at opfylde Dansk Psykologforenings krav om undervisning i teori og metode indenfor en anden referenceramme end den valgte specialeretning, er der mulighed for alene at tilmelde sig de første 6 moduler. Dette forløb omfatter i alt 30 timers undervisning i teori og metode og 24 timers supervision. Antallet af pladser på dette delkursus, afhænger af deltagerantallet på den fulde uddannelse. 

Tilknyttede lærere og supervisorer 
Professor, dr. med. Bent Rosenbaum og psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ulla Østergaard er instituttets uddannelsesledere. De er begge til stede på alle uddannelsens moduler, hvor de faciliterer oplæg og efterfølgende diskussion samt litteraturdiskussioner og øvelser.

Specialpsykolog, ph.d. Maja Zandersen, specialpsykolog Mette Gravesen-Jensen og klinisk psykolog Rikke Dissing Andersen er instituttets supervisorer, der leder hver sin supervisionsgruppe. Alle er specialister i psykoterapi og under godkendelse som supervisorer i såvel Dansk Psykologforening som Dansk Psykiatrisk Selskab.

Undervisningen varetages i øvrigt af danske og internationale specialister i psykoseterapi og psykoterapi med svære personlighedsforstyrrelser.

Undervisningsprogram og -datoer
Fastlagt indhold og datoer for den igangværende uddannelse kan ses under menupunktet Undervisningsprogram
Programmet er fortsat under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret, i takt med at der indgås aftaler med underviserne. 

Tilmelding
Der er lukket for tilmeldinger til det igangværende uddannelsesforløb. Næste forløb forventes påbegyndt i efteråret 2024.

Tilmelding sker ved at sende følgende oplysninger pr. mail til instituttets sekretær Lisbeth Jensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  • Navn og privatadresse
  • Profession og arbejdssted
  • En kort beskrivelse af erfaringer med psykoterapi/samtalebehandling med psykotiske patienter og/eller patienter med svære personlighedsforstyrrelser.

Det er en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at man har patienter i psykoterapi og kan fremlægge materiale til supervision, herunder videooptagelser af egne patientsamtaler.