Institute for 
 

Institute for

Institute fInstitute for Psychosis Therapy provides a 2-year course in psychotherapy with patients suffering from psychosis or severe personality disorders. The course is intended for psychologists, doctors and other health professionals with an interest in psychotherapy with serious mental disorders.

It is an advanced-level course meeting the standards required by The Danish Psychologist Association and the Danish Psychiatric Society in relation to specialist training courses in psychotherapy. The education is theoretically and therapeutically based on modern approaches in psychodynamic theory and methodology.

The course comprises 18 sessions consisting of lectures, discussions of theoretical literature, practical exercises and supervision. Each session takes place one weekend a month, Friday from 2 pm to 7 pm and Saturday from 9 am to 2.30 pm in Copenhagen.


The full two-year course comprises a total of 90 hours of teaching in theory and methodology (including practical exercises) and 72 hours of supervision.
 
Additional supervision hours are available for doctors who whish to meet the Danish Psychiatric Society's requirements for specialist training in psychotherapy (extra fee will be charged).
 
A limited number of health professionals other than psychologists and doctors can attend the course if they practice psychotherapy with people suffering from psychosis or severe personality disorders.

The teaching-language is Danish / Scandinavian, but a number of lectures will be in English. Most of the mandatory literature is in English.

 

The course as second theoretical approach
For psychologists who want to attend the program to meet The Danish Psychologist Association's requirements for education in theory and methodology within a different theoretical frame than their primary psychotherapeutic orientation, it is possible to register for the first 6 sessions only. This briefer part of the course comprises 30 hours of theory and methology and 24 hours of supervision. The number of seats depends on the number of participants in the full course.

 

Associated teachers and supervisors
Professor, MD Bent Rosenbaum and M.Sc. in Psychology, specialist and supervisor in psychotherapy Ulla Østergaard are the education leaders of the institute. They are both present at every session throughout the course, facilitating presentations and subesequent discussions as well as literature discussions and exercises.

 

The institute supervisors are head psychologist, M.Sc. in Psychology Mette Harpsøe Nielsen and consultant psychiatrist, MD Lise Mondrup, each conducting a supervision group.

 

The lecturers are Danish and international specialists in the field of psychotherapy, psychosis and personality disorders.

 

Program for the 2020-2022 course is available from the menu Undervisningsprogram (program still in progress). til at forbedre oversættelseskvaliteten og kan blive vist til brugere i anonymiseret form

Foreslå

Luk

Vær med i Google Oversæt-fællesskabet

Institut for Psykoseterapi tilbyder en 2-årig videreuddannelse i psykoterapi med psykoser og svære personlighedsforstyrrelser. Uddannelsen henvender sig til psykologer, læger og andre professionelle behandlere med interesse for psykoterapi med alvorlige sindslidelser. Det drejer sig om en uddannelse på specialistniveau, der er tilrettelagt, så den giver merit til Dansk Psykologforenings og til Dansk Psykiatrisk Selskabs specialistuddannelser i psykoterapi. Uddannelsen tager teoretisk og terapeutisk udgangspunkt i nyere tilgange indenfor psykodynamisk teori og metode. Uddannelsen består af i alt 18 moduler med undervisning, diskussion af teoretiske tekster, praktiske øvelser samt supervision. Hvert modul finder sted én weekend om måneden, fredag kl. 14-19 og lørdag kl. 9-14.30 i København. Det to-årige forløb omfatter i alt 90 timers undervisning i teori og metode (herunder praktiske øvelser) og 72 timers supervision. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra supervisionstimer for derved at opfylde Dansk Psykiatrisk Selskabs krav til specialistuddannelse i psykoterapi. Et mindre antal personer fra andre faggrupper end psykologer og læger kan tilmelde sig uddannelsen, såfremt de har interesse i at udøve psykoterapi med mennesker, der lider af psykoser eller svære personlighedsforstyrrelser. Undervisningssproget er dansk/skandinavisk, men en række af forelæsningerne vil foregå på engelsk. Hovedparten af den obligatoriske litteratur er på engelsk. Uddannelsen som anden referenceramme For deltagere, der ønsker at benytte uddannelsen mhp. at opfylde Dansk Psykologforenings krav om undervisning i teori og metode indenfor en anden referenceramme end den valgte specialeretning, er der mulighed for alene at tilmelde sig de første 6 moduler. Dette forløb omfatter i alt 30 timers undervisning i teori og metode og 24 timers supervision. Tilknyttede lærere og supervisorer Professor, dr. med. Bent Rosenbaum og psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ulla Østergaard er instituttets uddannelsesledere. De er begge til stede på alle uddannelsens moduler, hvor de faciliterer oplæg og efterfølgende diskussion samt litteraturdiskussioner og øvelser. Ledende psykolog Mette Harpsøe Nielsen og overlæge Lise Mondrup er instituttets supervisorer, og leder hver sin supervisionsgruppe. Undervisningen varetages i øvrigt af danske og internationale specialister i psykoseterapi og psykoterapi med svære personlighedsforstyrrelser. Undervisningsprogrammet for 2018-20 er endnu ikke fastlagt, men vi forventer at mange af underviserne fra de tidligere uddannelsesforløb vil medvirke (se undervisningsprogrammet for 2016-18). Datoer for efterårssemestret 2018 kan ses under menupunktet Undervisningsprogram 2018-20. Tilmelding Næste uddannelsesforløb begynder den 31. august 2018. Tilmelding sker ved at sende følgende oplysninger pr. mail til instituttets sekretær Lisbeth Jensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. •Navn og priva