Undervisingsprogrammet for det kommende uddannelsesforløb 2024-26 kan tilgås via de to links nedenfor.

Aktuelt er kun datoerne for første år af hovedforløbet fastlagt! 
Undervisningsindholdet og de resterende datoer for såvel hovedforløb som suppleringskursus er under planlægning og vil blive tilføjet programmet, efterhånden som aftaler med underviserne bliver indgået. Undervisningsprogrammet på hovedforløbet vil lægge sig tæt op ad programmet for det igangværende forløb 2022-24 (link).

Undervisningsprogram, hovedforløb 2024-26

Undervisningsprogram, suppleringskursus 2024-26