Næste uddannelsesforløb:
Begynder den 30. august 2024.

Tilmelding:
Sker ved at sende en mail til instituttets sekretær Lisbeth Jensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med følgende oplysninger:

  • Navn og privatadresse
  • Profession og arbejdssted
  • En kort beskrivelse af erfaringer med psykoterapi/samtalebehandling med psykotiske patienter og/eler patienter med svære personlighedsforstyrrelser
  • Angivelse af, om tilmeldingen alene gælder hovedforløbet eller både hovedforløbet og suppleringskurset

Tilmeldingen er bindende for hele uddannelsesforløbet.


Pris 2024-26:

Hovedforløb: Kr. 58.000 
Suppleringskursus: Kr. 28.000
Betalingen kan opdeles i halvårlige rater á hhv. kr. 14.500 (hovedforløb) og kr. 21.500 (hovedforløb + suppleringskursus).

Omfang:
Uddannelsen er 2-årig.

For at imødekomme kravene til psykoterapeutisk specialistuddannelse for såvel psykologer som læger, er uddannelsen organiseret som et obligatorisk hovedforløb og et valgfrit suppleringskursus.

Hovedforløbet  består af i alt 18 moduler med undervisning, diskussion af teoretiske tekster, praktiske øvelser samt supervision. Hovedforløbet omfatter i alt 90 timers undervisning i teori og metode, (herunder praktiske øvelser), og 81 timers / 108 sessioners supervision. Hovedforløbet er godkendt som meritgivende til tre specialistuddannelser for psykologer (se skema nedenfor).
Hvert modul finder sted én weekend om måneden, fredag kl. 14-19.30 og lørdag kl. 9-15.00 i København.

Suppleringskurset er en tilkøbsmulighed, der sikrer at uddannelsens samlede timetal lever op til kravene i Dansk Psykiatrisk Selskabs målbeskrivelse for lægers specialistuddannelse i psykoterapi (se skema nedenfor). Suppleringskurset finder sted sideløbende med hovedforløbet og er tilrettelagt som teoretiske heldagskurser samt supervisionssessioner i gruppe. 
Oprettelsen af suppleringskurset forudsætter minimum 6 tilmeldte.

Specialistuddannelse - psykologer
Hovedforløbet er godkendt af Dansk Psykologforening som meritgivende til tre specialistuddannelser: 

Emneområde: Intervention voksen, psykiatri 
Modul: Specialiseringsmodulet 
 Merit:
 Specialist i psykoterapi
 med voksne 
 12.4.4.2.2.
 Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi 
 90 timer 
 Specialist i psykopatologi  13.4.4.2.3.
 Behandling
 30 timer 
 Specialist i sundhedspsykologi    
 med voksne
 11.4.4.2.2.
 Teori og intervention i det kliniske arbejde
 90 timer  
 Supervision   81 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravene til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne udgør i alt 360 timers teori, 160 timers supervision og 80 timers egenterapi.
Institut for Psykoseterapis 2-årige uddannelse (hovedforløbet) opfylder alene specialiseringsmodulets krav om 
Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi i et længerevarende uddannelsesforløb – inkl. 60 timers supervision (emneområde 12.4.4.2.2.) + 21 timers ekstra supervision.
De øvrige elementer i specialistuddannelsen i psykoterapi udbydes ikke af Institut for Psykoseterapi.


Specialistuddannelse - læger
Hovedforløb + suppleringskursus er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab som specialistuddannelse i psykoterapi (jf. målbeskrivelse 2024). 

 Krav jf. mål-
beskrivelse 2024
HovedforløbSupplerings-
kursus
Hovedforløb +
suppleringskursus
 Teoretisk undervisning
 (effektiv undervisningstid)
120 timer 90 timer 30 timer 120 timer
 Supervision (gruppe)
 150 sessioner á 45 min.
150 sessioner 108 sessioner 42 sessioner 150 sessioner
 Supervision af supervision
 (gruppe)
25 sessioner - 25 sessioner 25 sessioner
 Vurdering af 5
 assessment-interviews
x - ü ü
 Godkendelse af
 skriftlig opgave
x - ü ü
 Godkendelse af
 psykoterapisession

 optaget på video
x - ü ü
 Udførte
 psykoterapisessioner
130   Terapi- og supervisionsforløb skal finde sted sideløbende
  med uddannelsen, og det er deltagernes egen opgave at
  finde såvel patienter som supervisander, samt starte
  forløbene (f.eks. på deres arbejdsplads) og dokumentere
  disse i en logbog.
 Udførte
 supervisionssessioner
 af yngre kollega
20
 Egenterapi,
 antal sessioner

40 (individuelt)
eller
60 (i gruppe)

  Betaling for egenterapi er ikke inkluderet i kursusafgiften
  og afregnes direkte mellem deltager og terapeut. 

  Institut for Psykoseterapi har udarbejdet en liste over
  godkendte psykodynamiske terapeuter, der er indstillet på 
  at tage deltagere i egenterapi.
  Det er deltagernes eget ansvar at vælge terapeut og 
  træffe aftale om et forløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adresse (undervisningssted):
Psykiatrisk Center Amager
Digevej 110
2300 København
(Metrostation Sundby ligger lige ved siden af centret)

Undervisningen finder sted i Psykoterapeutisk Ambulatorium, lokale i 1.28-30

Tidspunkt:
Fredage kl. 14 - 19.30
Lørdage kl. 9 - 15.00

Datoer for næste uddannelsesforløb vil fremgå af uddannelsesprogrammet for 2024-26, der er under udarbejdelse.

Forplejning:
Kaffe/te og snacks i pauserne.
Frokostbuffet eller sandwich lørdag. 

Præsentation af materiale til supervision:
Præsentation af materiale til supervision er obligatorisk og går på skift mellem deltagerne. På hovedforløbet kan hver deltager forvente at skulle fremlægge ca. 5 gange pr. år. 

Minimum 2 præsentationer pr. år skal være mundtlige (på baggrund af procesnoter), og minimum 2 fremlæggelser pr. år skal være videooptagelser af egne terapisessioner.
Antal fremlæggelser på suppleringskurset vil afhænge af deltagerantal.

Husk i forbindelse med videooptagelser at få skriftligt samtykke fra patienten. Blanket hertil kan evt. hentes via dette link.

Fraværsregler: 
I henhold til Dansk Psykolog Forenings regler, forudsætter godkendelse af uddannelsesforløbet max. 10% fravær.
Der vil desværre ikke være mulighed for at kompensere for evt. fravær (f.eks. pga. barsel) ved at deltage på dele af et senere uddannelsesforløb. 

Kontakt:
Instituttets sekretær, Lisbeth Jensen 
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bank:
Lægernes Pensionsbank
Konto nr. 6771 6425301